پایان نامه ارشد

پایان نامه بررسی اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت در بورس اوراق بهادار

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

13-2 فرضیه انتظارات تطبیقی و تاثیر گزارشات پیش بینی مدیریت بر آن

فریدمن واضع فرضیه انتظارات تطبیقی نبود، اما با کارهای مهم و تاثیرگذار او بود که فرضیه انتظارات تطبیقی برای مدت زمانی به فرضیه مسلط و معروف در مورد انتظارات در محافل آکادمیک اقتصاد بدل گشت. فریدمن فرضیه انتظارات تطبیقی را در نظریه‌پردازی‌های خود در حوزه‌های مختلف اقتصاد وارد نمود که یکی از مهم‌ترین آنها ورود انتظارات تطبیقی به نظریه مصرف بود.

با ورود فرضیه انتظارات تطبیقی به نظریه اقتصادی، نتایج متفاوت از آن چیز که اقتصاددانان کینزی با نظریه عموما” ایستای انتظارات ارائه می‌کردند، پدیدار گشت. ایده اصلی انتظارات تطبیقی ساده می باشد؛ شخص انتظارات خود در هر دوره زمانی در مورد هر متغیر اقتصادی مانند تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و مانند آن را با در نظر داشتن تفاوت میان مقدار واقعی آن متغیر در دوره گذشته و آن چیز که که در مورد آن انتظار داشت، تغییر خواهد داد؛ فرد این تغییر در انتظاراتش را با جبران بخشی از این تفاوت میان مقدار واقعی متغیر و مقدار انتظاری آن در دوره گذشته، صورت می‌دهد. پس شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی طی زمان، تطبیقی خواهد بود به این معنی که انتظارات به مرور زمان و با در نظر داشتن تغییرات مقدار واقعی متغیرها، تغییر نموده و خطاها در برآورد و پیش‌بینی متغیرها به صورت مستمر و البته تدریجی و گام به گام اصلاح می گردد. پس افراد انتظارات خود را در دوره جاری از مقدار یک متغیر در صورتی افزایش خواهند داد که مقدار واقعی آن متغیر از مقدار انتظاری آن در دوره گذشته، بیشتر باشد و در صورتی کاهش خواهند داد که مقدار واقعی آن متغیر از مقدار انتظاری آن در دوره گذشته کمتر باشد؛ البته اندازه تصحیح خطا به معنای اندازه تغییر انتظارات در واکنش به تفاوت میان مقدار واقعی و انتظاری یک متغیر در دوره گذشته به سرعت تعدیل انتظارات بستگی دارد.

برای روشن‌تر شدن بحث، نحوه شکل‌گیری انتظارات به صورت تطبیقی را با یک مثال تشریح می‌کنیم. تصور نمایید که انتظارات شما به صورت تطبیقی شکل‌ می‌گیرد و شما قصد دارید تا انتظارات خود در مورد مقدار هزینه در سال جاری را شکل بدهید. به علاوه، فرض کنید که نرخ رشد هزینه را که برای سال گذشته انتظار (پیش بینی ابتدای سال گذشته) داشتید، برابر 10‌درصد بوده می باشد. اگر نرخ رشد هزینه واقعی در سال گذشته 18‌درصد بوده باشد، براساس فرضیه انتظارات تطبیقی، شما انتظارات خود را از اندازه رشد هزینه در سال جاری به بیش از 10‌درصد افزایش خواهید داد؛ البته این افزایش تا 18‌درصد نرخ نخواهد داد، بلکه با در نظر داشتن سرعت تعدیل انتظارات شما، افزایش خواهد پیدا نمود. برای مثال اگر سرعت تعدیل انتظارات، 5/0 باشد (به این معنی که در هر دوره شما نیمی از خطای پیش‌بینی دوره گذشته را اصلاح می‌کنید)، نرخ رشد هزینه انتظاری شما در سال جاری به 14‌درصد افزایش خواهد پیدا نمود، اما اگر نرخ رشد هزینه واقعی سال گذشته 6‌درصد بوده باشد، براساس فرضیه انتظارات تطبیقی، شما انتظارات خود را از اندازه رشد هزینه در سال جاری به کمتر از 10‌درصد کاهش خواهید داد؛ با فرض سرعت تعدیل انتظارات به اندازه 5/0، نرخ هزینه انتظاری شما در سال جاری به 8‌درصد کاهش خواهد پیدا نمود و در نهایت اگر نرخ رشد هزینه سال گذشته دقیقا به اندازه 10‌درصد بوده باشد، آنگاه براساس فرضیه انتظارات تطبیقی، شما دلیلی برای تغییر انتظارات رشد هزینه خود نداشته و انتظارات خود را از هزینه جاری در سطح 10‌درصد باقی خواهید گذارد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اما سوال این می باشد که در سال بعد و سال‌های بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ برای روشن شدن موضوع، سناریوی اول را پیگیری می‌نماییم. با در نظر داشتن وقوع رشد 18‌درصدی هزینه در سال گذشته، شما انتطارات خود برای سال جاری را به 14‌درصد افزایش خواهید داد. فرض کنید نرخ رشد هزینه واقعی در سال جاری در سطح 18‌درصد باقی بماند، آنگاه نرخ رشد هزینه مورد انتظار شما برای سال بعد چه خواهد بود؟ پاسخ روشن می باشد، با فرض سرعت تعدیل 5/0، نرخ رشد هزینه مورد انتظار شما در سال بعد به 16‌درصد افزایش خواهد پیدا نمود. به همین ترتیب در دو سال، رشد مورد انتظار شما به 17‌درصد افزایش خواهد پیدا نمود. پس با فرض اینکه تورم واقعی در سطح 18‌درصد تثبیت گردد، فرآیند تصحیح خطای پیش‌بینی بر اساس فرضیه انتظار تطبیقی ادامه خواهد پیدا نمود تا اینکه در نهایت نرخ رشد هزینه مورد انتظار شما به سطح 18‌درصد رسیده و در همان سطح تثبیت گردد. این فرآیند یک ویژگی و نتیجه جالب از فرضیه انتظارات تطبیقی را روشن می‌نماید: اگر چه ممکن می باشد مردم به گونه موقت و در کوتاه‌مدت به واسطه تغییر در متغیرهای اقتصادی مانند تورم، اشتباه کنند و فریب بخورند، اما خطاهای خود را به تدریج و طی زمان اصلاح خواهند نمود و در نهایت در بلندمدت فریب نخواهند خورد. این نتیجه همان مضمون مورد علاقه فریدمن از سخن آبراهام لینکلن می باشد: ((اندکی از مردم را می‌توان برای همیشه فریب داد. همه مردم را نیز می‌توان برای مدت اندکی فریب داد. اما نمی‌توان همه مردم را برای همیشه فریب داد.))

فرضیه انتظارات تطبیقی ویژگی جالب دیگری هم دارد که به لحاظ نظری جذاب می باشد؛ به لحاظ ریاضی می‌توان فرضیه انتظارات تطبیقی را به نحوی فرمول‌بندی نمود که انتظارات فرد از یک متغیر اقتصادی، تنها تابعی از مقادیر گذشته آن باشد؛ در این صورت، هرچه مشاهدات به دوره جاری نزدیک‌تر باشند، سهم بیشتری در تعیین مقدار انتظاری متغیر خواهند داشت و مشاهدات دوره‌های خیلی دور سهم اندکی را در تعیین مقدار انتظاری خواهند داشت.

سوال مهم در مورد فرضیه انتظارات تطبیقی این می باشد که این فرضیه تا چه حد در شکل‌دهی صحیح به انتظارات کارآ می باشد؟ آیا پیش‌بینی فعالان اقتصادی از متغیرهای مختلف که به صورت تطبیقی شکل می‌گیرد، با واقعیت‌های اقتصادی تطابق مناسبی دارد؟ مشکل اساسی فرضیه انتظارات تطبیقی این می باشد که این فرضیه در شکل‌دهی انتظارات دچار خطای سیستماتیک می باشد، به این معنی که خطاها می‌تواند طی زمان انباشته گردد. اگر رفتار یک متغیر اقتصادی به صورت نوسان حول یک مقدار میانگین باشد، فرضیه انتظارات تطبیقی عدم کارآیی خود را چندان نمایان نخواهد ساخت؛ اما در شرایطی که یک متغیر اقتصادی دارای یک طریقه صعودی یا نزولی باشد، آنگاه عدم کارآیی فرضیه انتظارات تطبیقی در شکل‌دهی به انتظارات راجع به آن متغیر به نحو بارزی عیان خواهد گشت و خطاهای پیش‌بینی به صورت سیستماتیک روی هم انباشت خواهد گردید و پیش‌بینی‌هایی که بر اساس فرضیه انتظارات تطبیقی شکل می‌گیرد، مقدار چنین متغیری را به صورت سیستماتیک کمتر از حد (در حالت طریقه صعودی) یا بیشتر از حد (در حالت طریقه نزولی) برآورد خواهد نمود. مهم‌ترین علت اصلی این خطای سیستماتیک  بروز خطای سیستماتیک در فرضیه انتظارات تطبیقی این می باشد که طبق این فرضیه انتظارات راجع به یک متغیر، صرفا بر اساس مقادیر گذشته آن متغیر صورت می‌گیرد و هیچ بهره‌برداری از سایر اطلاعات در دسترس در حال حاضر و در آینده برای شکل‌دهی بهتر به انتظارات صورت نخواهد گرفت. برای مثال فرض کنید که اطلاعاتی در دسترس می باشد که بر مبنای آن دولت قرار می باشد تا رشد حجم پول را در سال جاری به اندازه 10‌درصد افزایش دهد؛ آیا چنین اطلاعاتی برای شکل‌دهی مناسب به انتظارات قابل بهره‌برداری نیست؟ روشن می باشد که بر اساس فرضیه انتظارات تطبیقی، پاسخ این سوال منفی می باشد! در واقع رشد حجم پول، آغاز بایستی اثر خود را بر نرخ واقعی تورم بر جای گذارد و سپس در دوره زمانی بعد، با در نظر داشتن افزایش نرخ تورم، انتظارات تورمی در یک پروسه زمانی، فرآیند تطبیق خود با نرخ تورم جدید را آغاز کند.

بطور اخص در این پژوهش ، مطالعه دقت پیش بینی مدیریت، و انتخاب روشی مناسب و منطقی برای بدست آوردن خطا در پیش بینی های گزارش شده توسط آنان، حتی می تواند ابزار لازم برای  تعدیل تطبیقی را برای تصمیم گیرندگان، فراهم آورد. زیرا تعدیل انتظارت، زمانی معنی خواهد داشت؛ که اندازه اشتباه در دوره های قبل، بدرستی مورد مطالعه قرار گرفته باشد. هدف ما نیز بهبود درک گزارشات پیش بینی مدیریت می باشد تا بستر لازم برای افزایش دقت این نوع گزارشات فراهم آید؛ یا دست کم، ضعف های پیش بینی مدیریت، آشکارتر شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

پس، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد، اطمینان آنها به سود های تحقق یافته نیز کاهش می یابد.

از آنجایی گزارشات پیش بینی مدیران می تواند اطلاعات مفیدی در ارتباط با چشم انداز احتمالی واحد انتفاعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد؛ شناخت وتعیین اندازه اشتباه مدیریت در پیش بینی خود، از شرایط واقعی آتی می تواند باعث عمق بخشی به تصمیمات و منطقی تر شدن تصمیمات مدیریت و سایرتصمیم گیرندگان، گردد.

  1. درک رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی
  2. درک و شناخت اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت
  3. کمک به سرمایه گذاران، با عیان سازی اندازه اختلاف پیش بینی مدیریت و واقعیت
  4. کمک به مدیران به مقصود اصلاح پیش بینی های خود درآینده و در نتیجه بهبود بودجه بندی مدیریت
  5. 5. بهبود ادبیات رفتار مدیریت در پیش بینی آینده، رفتار هزینه وچسبندگی هزینه

مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *