پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه حسابداری: بررسی دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

3 – 2 مفهوم پیش بینی

 1. پیش بینی عبارت می باشد از؛ بهره گیری از داده های تاریخی، گذشته و حال برای تعیین جهت حرکت و تمایل آینده.  پیش بینی ها توسط شرکت ها برای تعیین چگونگی اختصاص بودجه ها برای دوره های پیش رو بهره گیری می گردد.

سرمایه گذاران از پیش بینی ها برای تعیین وقایع پیش روی شرکت، مانند انتظار از فروش و تغییرات در قیمت سهام در آینده بهره گیری می کنند؛ همچنین از آن بعنوان چارچوبی برای شرکت هایی که نگاهی بلندمدت به عملیات خود دارند؛ بهره گیری می گردد.

تحلیلگران بازار سهام[1] از شیوه های مختلفی برای پیش بینی وضعیت آینده بنگاهها، بهره گیری می کنند.

 1. پیش بینی عبارت می باشد از؛ تصویر سازی حقایقی که هنوز به وقوع نپیوستند.

“برآورد” واژه ای پیش پا افتاده برای پیش بینی می باشد که به معنی محل قرار گیری تعدادی متغیر در زمانی معلوم در آینده می باشد. “پیش گویی[2] ”  نیز واژه ای مشابه اما بسیار کلی می باشد.

در مباحث آماری زمانی که از واژه ی پیش بینی بهره گیری می گردد؛ مقصود روش های آماری زیرا سری زمانی[3]، رگرسیون[4]، برش متقاطع یا همان واکنش در اثر یک محرک[5] می باشد.

واژه ی پیش بینی کردن[6] و پیش بینی[7] زمانی کاربرد دارد که هدف، برآورد ارزشی خاص، در زمان مشخص در آینده می باشد. در حالی که واژه ی پیش گویی[8] زمانی کاربرد دارد که هدف شما برآورد عمومی از یک واقعه در  آینده ی پیش رو می باشد؛ بعنوان مثال مدت زمان وقوع زلزله در طی سال ها می باشد. ریسک[9] و تردید [10] ، در مرکزیت     پیش بینی و پیش گویی قرار دارند .

تفکر معمول این می باشد که همواره بایستی درجه ای از عدم اطمینان یا تردید را ضمیمه پیش بینی ها نمود. در بعضی موارد برای اصلاح پیش بینی ها نیازمند به روز کردن داده ای قبلی هستیم.

4- 2 دسته بندی روش های پیش بینی

 1. روش های کیفی 2. روش های کمی
 2. روش کیفی: فنون پیش بینی کیفی، انتزاعی هستند؛ و مبتنی بر عقاید و قضاوت های کارشناسان می باشد. زمانی این روش کاربرد دارد که داده های گذشته، ناقص یا در دسترس نباشند. این روش ها معمولا” در تصمیم گیری های میان مدت یا بلند مدت مورد بهره گیری قرار می گیرند. مانند روش های کیفی پیش بینی عبارتند از؛ روش دلفی[11]، روش پژوهش بازار[12] و روش قیاس چرخه حیات تاریخی[13].
 3. روش کمی: مدل های پیش بینی کمی، زمانی بهره گیری می شوند که، داده های آینده را تابعی از داده های گذشته در نظر می گیریم. این روش ها زمانی کاربرد دارند که داده ای گذشته در دسترس باشند. این مدل ها معمولا” برای تصمیم گیری های کوتاه مدت یا میان مدت مورد بهره گیری قرار می گیرند.

مانند روش های کمی پیش بینی عبارتند از: تقاضای دوره ی گذشته[14]، میانگین متحرک ساده و موزون N دوره[15]،

هموارسازی نمایی ساده[16]، شاخص های ضرایب فصلی[17]

مدل های پیش بینی علّی[18]:

بعضی روش های پیش بینی کوشش می کنند تا عوامل موثر بر وقوع یک پدیده را شناسایی کنند تا به واسطه ی آن، پیش بینی درستی را ارائه کنند. در بعضی موارد بدون پی بردن به علت وقوع، ما می توانیم ارتباط ای بین یک متغیر با متغیر دیگری را بدست آوریم و به کمک آن آینده را پیش بینی کنیم. همواره بشر برای تعریف یک پدیده ناشناخته ، کوشش می ‌کند که با بهره گیری از داشته های مفهومی قبلی خود به توصیف پدیده ی ناشناخته مبادرت ورزد.

مانند روش های پیش بینی ارتباطی[19] عبارتند از:

تجزیه و تحلیل رگرسیون[20] .

نکته : مدل رگرسیونی هم در آمار پارمتریک و هم آمار ناپارامتریک[21] ، قابل بهره گیری می باشد

روش های قضاوتی پیش بینی عبارتند از : 1. پیش بینی های مرکب[22]  2. روش دلفی 3. پیش بینی به وسیله قیاس[23]

 1. طرح سازه[24] 5. پیمایش آماری[25]

روش های هوش مصنوعی عبارتند از:

 1. شبکه های عصبی مصنوعی
 2. روش گروه اداره کننده داده

سایر روش های پیش بینی :

 1. شبیه سازی
 2. بازار پیش بینی
 3. پیش بینی احتمالی
 4. پیش بینی مجموع

[1] Stock analysts

[2] Prediction

[3] Time Series

[4] Regression

[5] Cross – sectional

[6] Forecast

[7] Forecasting

[8] Prediction

[9] Risk

[10] Uncertainty

[11] Delphi Method

[12] Market Research

[13] Historical Life-Cycle analogy

[14] Last Period Demand

[15] Simple and Weighted N-Period Moving Averages

[16] Simple Exponential Smoothing

[17] Multiplicative Seasonal Indexes

[18] Causal

[19] Relationship

[20] Regression analysis

[21] پیش روی آمار پارامتریک که فرض اساسی آن نرمال بودن جامعه آماری و پیروی کردن از توزیع احتمال (Probability Distribution) می باشد؛ در آمار ناپارامتریک که بیشتر در علوم رفتاری و انسانی مطرح می گردد، توزیع جامعه آماری آزاد می باشد و بدین خاطر به آن توزیع آزاد میگویند(رنجبران، هادی).

[22] Composite Forecasts

[23] Forecast by analogy

[24] Scenario Building

[25] Statistical Surveys

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

پس، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد، اطمینان آنها به سود های تحقق یافته نیز کاهش می یابد.

از آنجایی گزارشات پیش بینی مدیران می تواند اطلاعات مفیدی در ارتباط با چشم انداز احتمالی واحد انتفاعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد؛ شناخت وتعیین اندازه اشتباه مدیریت در پیش بینی خود، از شرایط واقعی آتی می تواند باعث عمق بخشی به تصمیمات و منطقی تر شدن تصمیمات مدیریت و سایرتصمیم گیرندگان، گردد.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. درک رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی
 2. درک و شناخت اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت
 3. کمک به سرمایه گذاران، با عیان سازی اندازه اختلاف پیش بینی مدیریت و واقعیت
 4. کمک به مدیران به مقصود اصلاح پیش بینی های خود درآینده و در نتیجه بهبود بودجه بندی مدیریت
 5. 5. بهبود ادبیات رفتار مدیریت در پیش بینی آینده، رفتار هزینه وچسبندگی هزینه

مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *