پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد حسابداری: رابطه بین دارایی های نامشهود ثبت شده و بازده سرمایه گذاری شده شرکت های پذیرفته شده در …

 مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- مروری بر نتایج بدست آمده از پژوهش

همان گونه که در فصول پیش اظهار گردید، طبق تئوری مبتنی بر منابع (ورنرفلت، 1984؛ بارنی، 1991؛ ماهونی و پاندیان، 1992؛ شندل، 1994؛ کریستند و بونتیس، 2007؛ لاتینن، 2009)، منابع نامشهود همانند منابع مشهود بر عملکرد شرکت اثرگذار می باشد. هدف اصلی این مطالعه مطالعه ارتباط بین اقلام نامشهود و عملکرد مالی و اقتصادی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. در این راستا، اثر دارایی­های نامشهود ثبت شده در ترازنامه و ارزش نامشهود شرکت با بهره گیری از متغیرهای تشریح شده در فصول پیشین، بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت­ها مطالعه گردید. این مطالعه آغاز به مطالعه دارایی­های نامشهود گزارش شده و همچنین دارایی­های نامشهود گزارش نشده در ترازنامه شرکت­ها پرداخت و سپس تاثیر این روش­ها را روی عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد واکاوی قرار داد. برای مطالعه تاثیر دارایی­های نامشهود گزارش نشده در ترازنامه، از روش­هـای مبتنی بر ارزش بازار نظیر نسبـت ارزش بازار به دفتری  و کیـو توبیـن  بهره گیری گردید. مبلغ دارایی­های نامشهود ثبت شده و اموال فکری به عنوان دارایی­های نامشهود ثبت شده از متن صورت­های مالی، یادداشت­های پیوست صورت­های مالی و سایر گزارشات مندرج در منابع مختلف استخراج گردید. طبق استاندارد حسابداری شماره 17 “هرطبقه از داراییهای نامشهود شامل گروهی از دارایی­ها با ماهیت و کاربرد مشابه در عملیات واحد تجاری می باشد” که نمونه آن­ها در فصل سوم ذکر گردیده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همان گونه که در فصل­های پیشین ذکر گردید، پس از اینکه نتایج آزمون کولموگروف-اسمرینف نشان داد که داده­ها نرمال نیستند، به مقصود آزمون فرضیه­های پژوهش از ضریب همبستگی جزیی بهره گیری گردید. این آزمون برای هر گروه از صنایع چهارگانه تعریف شده یعنی خودرو، ماشین­آلات و فلزات، شیمیایی و دارویی، معادن و کانی­ها، و سایر صنایع و در مجموع انجام گردید. به مقصود مطالعه تفاوت بین گروه­های تعریف شده در پژوهش و تحلیل بهتر، از آزمون ناپارامتریک کروسکال-والیس نیز بهره گیری گردید. نتایج این آزمون نیز نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه­های صنایع تعریف شده هست. آزمون فرضیه­ها با در نظر گرفتن 3 متغیر کنترلی اندازه، اهرم مالی و نوع صنعت برای نمونه مورد مطالعه انجام پذیرفت. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که حایز معیارهای این پژوهش (ذکر گردیده در فصل 3) شدند، بود. در مجموع 146 شرکت برای دوره 12 ساله 1380 تا 1391 (جمعاً معادل 1752 سال شرکت) مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از استخراج داده­های مورد نیاز، برای محاسبه متغیرهای پژوهش از نرم­افزار Microsoft Excel نسخه 2010 بهره گیری گردید. سپس به مقصود تحلیل داده­ها، آغاز تعداد کمی از داده­های پرت توسط نرم­افزار نرم­افزار IBM Statistics SPSS  نسخه 21 شناسایی و حذف گردید. سپس آزمون­های آماری لازم توسط این نرم­افزار و همچنین نرم­افزار SmartPLS نسخه 2 انجام گردید. در مجموع 24 فرضیه مورد آزمون قرار گرفته و آزمون­های تحلیلی اضافی با بهره گیری از معادلات ساختاری نیز بر روی آن­ها انجام پذیرفت.

یک مطلب دیگر:   دانلود پایان نامه حسابداری: رابطه بین دارایی های نامشهود ثبت شده و بازده سرمایه گذاری شده شرکت ...

سایت منبع

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن سوال­های مطرح شده در بخش­های پیشین، اهداف این مطالعه به تبیین زیر می باشد:

  • مطالعه اهمیت گزارشگری دارایی­های نامشهود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر داشتن ارزش بازار این شرکت­ها،
  • مطالعه تاثیر ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • مطالعه تاثیر دارایی­های “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
  • ارائه پیشنهادهایی در خصوص شناسایی و یا عدم شناسایی اقلام نامشهود و اصلاح عملیـات گزارشـگری شـرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  • مدل­بندی ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به مقصود پیش­بینی عملکرد.

این اهداف هم برای کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و هم برای هر صنعت دنبال خواهد گردید.

[1]– Unregistered Intangibles

مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *